קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה את מלון הר ציון בירושלים

קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה את מלון הר ציון בירושלים

קבוצת עזריאלי בע"מ רכשה את מלון הר ציון בירושלים תמורת 275 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום