קבוצת משקיעים רכשה את בניין משרד החינוך בירושלים מאלדן-פיתוח מפעלי תיירות

קבוצת משקיעים רכשה את בניין משרד החינוך בירושלים מאלדן-פיתוח מפעלי תיירות

קבוצת משקיעים רכשה את בניין משרד החינוך בירושלים מאלדן-פיתוח מפעלי תיירות ב-300 מיליון שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום