קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ זכתה במכרז להקמת פרויקט של 458 יח"ד ומסחר 1,500 מ"ר ובית מלון 80 חדרים במתחם "שדה דב" בתל אביב

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ זכתה במכרז להקמת פרויקט של 458 יח"ד ומסחר 1,500 מ"ר ובית מלון 80 חדרים במתחם "שדה דב" בתל אביב

קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ זכתה במכרז להקמת פרויקט של 458 יח"ד ומסחר 1,500 מ"ר ובית מלון 80 חדרים במתחם "שדה דב" בתל אביב תמורת 1.5 מיליארד ₪ ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום