קבוצת חג'ג' תחבור לרשת המלונות סלינה

קבוצת חג'ג' תחבור לרשת המלונות סלינה

קבוצת חג'ג' תחבור לרשת המלונות סלינה בעסקה של 180 מיליון דולר (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום