קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ רכשה את המגרש בקרן הרחובות ז'בוטינסקי ואבן גבירול בסמוך לפרויקט סומייל של החברה בתל אביב

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ רכשה את המגרש בקרן הרחובות ז'בוטינסקי ואבן גבירול בסמוך לפרויקט סומייל של החברה בתל אביב

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ רכשה את המגרש בקרן הרחובות ז'בוטינסקי ואבן גבירול בסמוך לפרויקט סומייל של החברה בתל אביב תמורת 173 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום