קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ השלימה רכישת המגרש בשכונת בבלי בתל-אביב

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ השלימה רכישת המגרש בשכונת בבלי בתל-אביב

חברת בת של קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ השלימה רכישת המגרש בשכונת בבלי בתל-אביב תמורת 120 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום