קבוצת דלק בע"מ השלימה את מכירת זכויותיה בפי גלילות

קבוצת דלק בע"מ השלימה את מכירת זכויותיה בפי גלילות

 

חברת בת של קבוצת דלק בע"מ השלימה את מכירת זכויותיה בפי גלילות תמורת 720 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום