קבוצת ברן בע"מ תקים 2 מפעלי תעשיית תהליכיים באסיה

קבוצת ברן בע"מ תקים 2 מפעלי תעשיית תהליכיים באסיה

קבוצת ברן בע"מ תקים 2 מפעלי תעשיית תהליכיים באסיה תמורת 220 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום