קבוצת אשטרום בע"מ תקים את פרויקט LYFE המשותף לה ולדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

קבוצת אשטרום בע"מ תקים את פרויקט LYFE המשותף לה ולדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

קבוצת אשטרום בע"מ תקים את פרויקט LYFE , המשותף לה ולדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ, בבני ברק, בעלות צפויה של 770 מיליון ש"ח, ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום