קבוצת אקרשטיין בע"מ תקים מבני משרדים, מנהלה ומרלו"ג לחברה מהמגזר הביטחוני

קבוצת אקרשטיין בע"מ תקים מבני משרדים, מנהלה ומרלו"ג לחברה מהמגזר הביטחוני

 

קבוצת אקרשטיין בע"מ תקים מבני משרדים, מנהלה ומרלו"ג לחברה מהמגזר הביטחוני תמורת 74 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום