קבוצת אקרו בע"מ רכשה מגרש בשטח של 1.25 דונם בתל אביב

קבוצת אקרו בע"מ רכשה מגרש בשטח של 1.25 דונם בתל אביב

קבוצת אקרו בע"מ  רכשה מגרש בשטח של  1.25 דונם בתל אביב תמורת 160 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום