צרפתי מקימה שני בניינים לעסקים בראשל"צ

צרפתי מקימה שני בניינים לעסקים בראשל"צ

צרפתי מקימה שני בניינים לעסקים בראשל"צ ב-200 מיליון שקל (ביזפורטל).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום