פתאל רוכשת את רוב הבעלות ברשת 7MINDS

פתאל רוכשת את רוב הבעלות ברשת 7MINDS

פתאל רוכשת את רוב הבעלות ברשת 7MINDS (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום