פתאל נכסים (אירופה) בע"מ מכרה את מלון לאונרדו ברלין

פתאל נכסים (אירופה) בע"מ מכרה את מלון לאונרדו ברלין

 

 פתאל נכסים (אירופה) בע"מ מכרה את מלון לאונרדו ברלין תמורת 230 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום