פתאל נכסים (אירופה) בע"מ השלימה את עסקת מכירה והשכרה מחדש של מלון רויאל ברלין

פתאל נכסים (אירופה) בע"מ השלימה את עסקת מכירה והשכרה מחדש של מלון רויאל ברלין

 

 פתאל נכסים (אירופה) בע"מ השלימה את עסקת מכירה והשכרה מחדש של מלון רויאל ברלין ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום