פתאל נכסים (אירופה) בע"מ במו"מ למכירת שלושה מלונות Leonardo בגרמניה ו הולנד

פתאל נכסים (אירופה) בע"מ במו"מ למכירת שלושה מלונות Leonardo בגרמניה ו הולנד

 

 פתאל נכסים (אירופה) בע"מ במו"מ למכירת שלושה מלונות Leonardo בגרמניה ו הולנד (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום