פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ התקשרה בהסכם לרכישת קרקע ברובע המיוחד באשדוד מאחים דוניץ בע"מ

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ התקשרה בהסכם לרכישת קרקע ברובע המיוחד באשדוד מאחים דוניץ בע"מ

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ התקשרה בהסכם לרכישת קרקע ברובע המיוחד באשדוד מאחים דוניץ בע"מ תמורת 238 מיליון ₪ (לדיווח פרשקובסקי).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום