פרשמרקט בע"מ תרכוש עשרה סניפים מרשת יינות ביתן

פרשמרקט בע"מ תרכוש עשרה סניפים מרשת יינות ביתן

פרשמרקט בע"מ תרכוש עשרה סניפים מרשת יינות ביתן תמורת 210 מיליון ₪ (לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום