פריסת תשלומי דמי שכירות וקיצור שעות פעילות בקניונים

פריסת תשלומי דמי שכירות וקיצור שעות פעילות בקניונים

 

פריסת תשלומי דמי שכירות וקיצור שעות פעילות בקניונים ( ynet).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום