פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ תקים מרלו"ג בשטח 12,500 מ"ר בנמל אשדוד

פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ תקים מרלו"ג בשטח 12,500 מ"ר בנמל אשדוד

חברת בת של פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מ תקים מרלו"ג בשטח 12,500 מ"ר בנמל אשדוד בהשקעה כוללת של 55 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום