פלגז בע"מ חברת בת של ברנד תעשיות בע"מ מכרה מקרקעין