פייסבוק מרחיבה את משרדיה בתל אביב

פייסבוק מרחיבה את משרדיה בתל אביב

 

פייסבוק מרחיבה את משרדיה בתל אביב ( כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום