פז חברת נפט בע"מ רכשה את חברת סופר זול בן גוריון בע"מ (רשת סופר יודה)

פז חברת נפט בע"מ רכשה את חברת סופר זול בן גוריון בע"מ (רשת סופר יודה)

פז חברת נפט בע"מ רכשה את חברת סופר זול בן גוריון בע"מ (רשת סופר יודה) תמורת 170 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום