פז חברת נפט בע"מ השלימה עסקה לרכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון בע"מ (סופר יודה)

פז חברת נפט בע"מ השלימה עסקה לרכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון בע"מ (סופר יודה)

פז חברת נפט בע"מ השלימה עסקה לרכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון בע"מ (סופר יודה) (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום