ענקית התרופות נובו נורדיסק שכרה 2,000 מ"ר במתחם O-TECH בכפר סבא

ענקית התרופות נובו נורדיסק שכרה 2,000 מ"ר במתחם O-TECH בכפר סבא

ענקית התרופות נובו נורדיסק שכרה 2,000 מ"ר במתחם O-TECH  בכפר סבא (כלכליסט).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום