עזריאלי תרכוש את קניון מול הים

עזריאלי תרכוש את קניון מול הים

עזריאלי תרכוש את קניון מול הים לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום