עובדי מיקרוסופט החלו לעבור לקמפוס החדש בהרצליה שהוקם

עובדי מיקרוסופט החלו לעבור לקמפוס החדש בהרצליה שהוקם

עובדי מיקרוסופט החלו לעבור לקמפוס החדש בהרצליה שהוקם בהשקעה של כ-350 מיליון שקל ( גלובס).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום