סקסס ניו הייבן לבל, שותפות מוגבלת השלימה קלוזינג עסקת מכירת קרקע לגוף ממשלתי עירוני של עיריית ניו הייבן

סקסס ניו הייבן לבל, שותפות מוגבלת השלימה קלוזינג עסקת מכירת קרקע לגוף ממשלתי עירוני של עיריית ניו הייבן

סקסס ניו הייבן לבל, שותפות מוגבלת השלימה קלוזינג עסקת מכירת קרקע לגוף ממשלתי עירוני של עיריית ניו הייבן תמורת 1.17 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום