סקייליין אינווסטמנטס אינק התקשרה בהסכם למכירת קרקעות החברה בקנדה

סקייליין אינווסטמנטס אינק התקשרה בהסכם למכירת קרקעות החברה בקנדה

סקייליין אינווסטמנטס אינק התקשרה בהסכם למכירת קרקעות החברה בקנדה תמורת 210 מיליון דולר קנדי (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום