סקייליין אינווסטמנטס אינק השלימה עסקה למכירת רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום שלה בקנדה

סקייליין אינווסטמנטס אינק השלימה עסקה למכירת רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום שלה בקנדה

 

סקייליין אינווסטמנטס אינק השלימה עסקה למכירת רוב אתרי הנופש ונכסי הייזום שלה בקנדה תמורת 210 מיליון $ קנדי ( לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום