ספנסר אקויטי גרופ לימיטד השלימה את מכירת הנכס Academy Gardens בברונקס ארה"ב

ספנסר אקויטי גרופ לימיטד השלימה את מכירת הנכס Academy Gardens בברונקס ארה"ב

ספנסר אקויטי גרופ לימיטד השלימה את מכירת הנכס Academy Gardens בברונקס ארה"ב תמורת 91 מיליון דולר (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום