סנו-מפעלי ברונוס בע"מ רכשה מקרקעין להקמת מחסן אוטומטי סמוך למפעל החברה בהוד השרון

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ רכשה מקרקעין להקמת מחסן אוטומטי סמוך למפעל החברה בהוד השרון

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ השלימה רכישת מקרקעין להקמת מחסן אוטומטי סמוך למפעל החברה בהוד השרון בעלות של 140 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום