סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 3 קומות במגדל פלטינום בתל אביב ומרכז מסחרי בבני ברק

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 3 קומות במגדל פלטינום בתל אביב ומרכז מסחרי בבני ברק

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 3 קומות במגדל פלטינום בתל אביב בשטח של 2,605 מ"ר ומרכז מסחרי בשטח 4,000 מ"ר בבני ברק תמורת 151 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום