סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 2 דונם בבורסה רמת גן

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 2 דונם בבורסה רמת גן

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה 2 דונם בבורסה רמת גן תמורת 50 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום