סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה נכס מניב בניין בן 7 קומות המשמש לדיור, מסחר ו-177 מקומות חניה בפתח תקווה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה נכס מניב בניין בן 7 קומות המשמש לדיור, מסחר ו-177 מקומות חניה בפתח תקווה

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה נכס מניב בניין בן 7 קומות המשמש לדיור, מסחר ו-177 מקומות חניה בפתח תקווה תמורת 66 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום