סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה מבנה לוגיסטי בשטח של כ-6,000 מ"ר בפארק תעשיות מודיעין

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה מבנה לוגיסטי בשטח של כ-6,000 מ"ר בפארק תעשיות מודיעין

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה מבנה לוגיסטי בשטח של כ-6,000 מ"ר בפארק תעשיות מודיעין תמורת 45.4 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום