סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה את קומה 20 במגדל משה אביב ברמת גן

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רכשה את קומה 20 במגדל משה אביב ברמת גן


סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
 רכשה את קומה 20 בשטח של 1,440 מ"ר ו-17 מקומות חניה במגדל משה אביב ברמת גן תמורת 22.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום