סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רוכשת מבנה תעשייתי באזור התעשייה נצרת עילית

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רוכשת מבנה תעשייתי באזור התעשייה נצרת עילית

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ רוכשת מבנה תעשייתי בשטח של 14,500 מ"ר באזור התעשייה נצרת עילית תמורת 70 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום