סלע בינוי מכרה 800 מ"ר ב"סלע צ'ק פוסט" למשרד עוה"ד לירום-סנדה

סלע בינוי מכרה 800 מ"ר ב"סלע צ'ק פוסט" למשרד עוה"ד לירום-סנדה

סלע בינוי מכרה 800 מ"ר ב"סלע צ'ק פוסט" למשרד עוה"ד לירום-סנדה ב-7 מיליון שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום