סיפורי הצלחה שלנו

סיפורי הצלחה שלנו

סיפורי הצלחה שלנו
חברת הייטק, דקה לפני הנפקה, חיפשה בית חדש למאות העובדים שלה. לאחר שהסתובבה חודשים עם חברה מתחרה שלנו, האדריכלית של חברת ההייטק הפנתה אותם אלינו ומצאנו להם, במהירות, משרדים מדהימים באזור השרון במחיר שהיזמים ביקשו שלא נציין מכיוון שהוא נמוך משמעותית ממחירי השוק. ללקוח וליזם שלום.

 

יזם החל בתכנון מבנה המתאים לסופרמרקט ליד נכס מסחרי מניב של לקוח שלנו. הצענו ללקוח לרכוש מהיזם את הזכויות ולצרף את מבנה הסופר לנכס המניב שלו. התהליך לקח מספר שנים והבשיל. הכרות טובה של השוק ומחשבה ארוכת טווח הביאה לתוצאות עסקיות עדיפות מ  standard market conditions.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום