סיפורי הצלחה שלנו – בנק השקעות מחו"ל

סיפורי הצלחה שלנו – בנק השקעות מחו"ל

סיפורי הצלחה שלנו
בנק השקעות מחו"ל ביקש לעבור ממשרדיו בפאתי תל אביב למשרד מכובד בסדר גודל של כ 250 מ"ר במרכז הפיננסי של תל אביב. יוסי ממשרדנו מצא לו שטח שנבנה עבורו  Build to suit בקומה גבוהה באחד המגדלים החדשים ממזרח לאיילון צופה לים. דמי השכירות 100 ₪ למ"ר לחודש. דמי ניהול 20 ₪.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום