סילברסטין נכסים לימיטד השלימה רכישת בניין משרדים בלוס אנג'לס ארה"ב

סילברסטין נכסים לימיטד השלימה רכישת בניין משרדים בלוס אנג'לס ארה"ב

 

 סילברסטין נכסים לימיטד השלימה רכישת בניין משרדים בלוס אנג'לס ארה"ב (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום