סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ו ריט 1 בע"מ השכירו ל 10 שנים נכס בצומת רעננה

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ו ריט 1 בע"מ השכירו ל 10 שנים נכס בצומת רעננה

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ו ריט 1 בע"מ השכירו ל 10 שנים נכס בשטח 8,750 מ"ר ו-15 חניות בצומת רעננה תמורת 3.7 מיליון ₪ לשנה (לדיווח סאנפלאואר).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום