סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 8 קניונים ברחבי ארה"ב

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 8 קניונים ברחבי ארה"ב

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 8 קניונים ברחבי ארה"ב תמורת 66 מיליון $ (לדיווח החברה  ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום