סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 10 בנייני מגורים הכוללים 490 יח"ד בניו יורק

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 10 בנייני מגורים הכוללים 490 יח"ד בניו יורק

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ רכשה 10 בנייני מגורים הכוללים 490 יח"ד בניו יורק תמורת 89 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום