נכסים ובניין מוכרת את חלקה בבניין ברחוב פינסקר בתל אביב

נכסים ובניין מוכרת את חלקה בבניין ברחוב פינסקר בתל אביב

נכסים ובניין מוכרת את חלקה בבניין ברחוב פינסקר בתל אביב ב-57 מיליון שקל ( כלכליסט).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום