מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ התקשרה עם יינות ביתן בע"מ לרכישת 5 סניפים

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ התקשרה עם יינות ביתן בע"מ לרכישת 5 סניפים

 

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ התקשרה עם יינות ביתן בע"מ לרכישת 5 סניפים בשטח 13,000 מ"ר בתל אביב, קריית שמונה, חדרה, טבריה ועפולה תמורת 67.5 מיליון ₪ ( לדיווח יוחננוף ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום