מ יוחננוף ובניו 1988 בע"מ השלימה את רכישת הפעילות העסקית מיינות ביתן בע"מ של סניפי תל אביב ועפולה

מ יוחננוף ובניו 1988 בע"מ השלימה את רכישת הפעילות העסקית מיינות ביתן בע"מ של סניפי תל אביב ועפולה

מ יוחננוף ובניו 1988 בע"מ השלימה את רכישת הפעילות העסקית מיינות ביתן בע"מ  של סניפי תל אביב ועפולה (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום