משרד לא בנוי מקירות הוא בנוי מאנשים המאמר של יפעת אשכנזי

משרד לא בנוי מקירות הוא בנוי מאנשים המאמר של יפעת אשכנזי

משרד לא בנוי מקירות הוא בנוי מאנשים (המאמר של יפעת אשכנזי מצורף בראש המייל).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום