משרדים מתרוקנים, משקיעים נסוגים – ויזמי הנדל"ן מחשבים מסלול מחדש

משרדים מתרוקנים, משקיעים נסוגים – ויזמי הנדל"ן מחשבים מסלול מחדש

משרדים מתרוקנים, משקיעים נסוגים – ויזמי הנדל"ן מחשבים מסלול מחדש (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום